E-post info@glasfabriken.fi  |  
Begäran om offert: info@glasfabriken.fi

Beställningsvillkor

Beställning
Alla beställningar måste göras via webbbutiken på webbplatsen eller via e-post. Vi tar inte emot beställningar eller glasmått över telefon. En skriftlig order ligger i båda parters intresse. Leverantören bekräftar alla beställningar.

Leverans av produkter
Leverantören ansvarar för eventuella brott som kan uppstå under transport då fraktpriset debiteras kunden. Kunden är skyldig att besiktiga de levererade produkterna vid ankomsten och anteckna eventuella skador i fraktsedeln. Om produkten visar skador som inte har upptäckts vid leverans har kunden fem dagar på sig att skriftligen klaga på defekterna till info@glasfabriken.fi. Kravet på transportskada upphör efter detta. Leveranstiden för produkterna är 2-5 veckor, om inte annat avtalats. I frakten av produkterna ingår leverans till gården vid vägs ände, eventuell hämtning måste avtalas separat. Beställningar levereras vanligtvis på vardagar från 8.00 till 16.00. Transportföretaget kommer överens om leveranstiden i förväg, om leveransen inte lyckas på grund av kunden tillkommer en extra avgift för den nya leveransen. För att vara säker på att du kan ta din beställning kommer fraktbolaget att ta betalt för den extra lagringstiden.

Glasstandarder och garantivillkor
Produkterna har 2 års garanti. Garantin täcker tillverkningsfel och produktfel, exklusive normalt slitage och glasbrott. Garantin gäller inte om strukturerna som glasen är fästa på har flyttat eller är levande, till exempel på grund av temperatur. Observera att speglar inte är resistenta mot fukt. Garantin ersätter inte oxidation från speglar på grund av fukt. Vid tillverkning av glas är dimensionstoleransen +/- 1 mm. Vi följer Garantivillkoren för Finska Plattglasföreningen. Nedan är de viktigaste standarderna relaterade till glasets utseende:

8.1 Kvaliteten på olika glaskvaliteter och glasprodukter bedöms i enlighet med gällande SFS-EN-standarder och följande är huvudpunkterna i kvalitetsbedömningen. Mer detaljerad information finns på standarder.

8.2 Floatglas (och speglar), SFS-EN 572-2: Enkelt, obelagt floatglas får inte orsaka störande bildförvrängning när det ses från en vinkel på 45° och på ett avstånd av 4,5 m. Övriga defekter beaktas på ett avstånd av 2 m vinkelrätt mot glasytan i normalt dagsljus som inte orsakar reflexer (spritt ljus). Sett på detta sätt är linjära och breda fel och ø 3 mm punktfel inte tillåtna. Antalet tillåtna poängfel beror på glasets storlek och felet ø.

8.3 Värmehärdat säkerhetsglas, SFS-EN 12150-1.2: Glasets totala nedböjning kan vara 3 mm / 1000 mm och den lokala nedböjningen 0,5 mm / 300 mm. Kanterna på glasen kan vara skarpkantade (TSH), grovkantade (RRH) eller blankkantade (KRH).

8.4 Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas, SFS-EN 12543 och SFS-EN 14449: Glaset kan ha punktfel. Det tillåtna antalet defekter på ø 0,5… 1 mm och ø1… 3 mm beror på antalet lamineringsskikt och glasets yta. Fel med en ø på 3 mm eller mer är inte tillåtna. Linjära fel <30 mm är tillåtna. Ett linjärt fel på mer än 30 mm tillåts när glasstorleken är > 5 m2. Hål och rynkor i lamineringsfilmen är inte tillåtna i det synliga området av glaset efter installationen, utan i områden som är “dolda”.

Fakturering
Alla produkter vi säljer är specialtillverkade och har ingen bytes- eller returrätt. Betalning för produkterna sker genom Klarna.

Ansvar
Vi är inte ansvariga för följdskador. Om det finns en defekt i de produkter vi levererar kommer vi endast att ersätta den del av det defekta materialet. Alla produkter är specialtillverkade och har ingen bytes- eller returrätt. Vi ansvarar inte heller för oväntade förseningar eller force majeure i produktion eller transport.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Företagsadress
Kirjaltajantie 2
06950 Porvoo
Finland

Leveransvillkor

instagram ikoni

Suomen Lasitehdas Oy © 2023